Diller
 • türkçe
 • english
 • russian
Kurumsal Başlık

Kurumsal

Kalite Politikamız

Entegre Yönetim Sistem Politikamız

 • • Müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • • Modern üretim teknolojileri kullanmak,
 • • Yasal mevzuatlarda belirtilen şartlara uygun dökme malzeme elleçleme sistemleri tasarımını, üretimini ve montajını gerçekleştirmek,
 • • Tedarikçilerimizle, yasal mercilerle ve müşterilerimizle karşılıklı etkin bir iletişim kurmak,
 • • Entegre Yönetim Sistemleri doğrultusunda yürüttüğümüz süreçleri uygulamak, geliştirmek ve sürekli iyileştirmek,
 • • Entegre Yönetim Sistemi çerçevesinde kişisel yaralanma, hayat kaybı, sağlığa ve mülke gelebilecek zarar ve çevrenin tahrip edilmesini önlemek ,
 • • Entegre Yönetim Sistemi kapsamında Tüm operasyonel faaliyetleri etkin bir şekilde kontrol edebilmek.
 • • Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak proseslerin emniyetli işletilmesini sağlamak,
 • • Kazaları analiz edip kök nedenlerini belirleyerek ve prosedürlerin geliştirilmesini sağlayarak, operasyonel gelişimin devamlılığı ile “Sıfır Kaza” hedefine ulaşmak,
 • • Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, amacıyla personeli eğitmek,
 • • Ekipmanların ve donanımın teknik ve operasyonel etkinliğini mümkün olan en üst seviyede tutmak, bu ekipman ve donanımı kullanacak personele sürekli ve planlı eğitimler düzenlemek,
 • • Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili sorumluluklarını ileterek alınacak kararlara aktif katılımlarını sağlamak,
 • • Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi sürekli geliştirerek standartları en üst seviyede tutmak,
 • • Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,
 • • Acil Durum Planını oluşturmak ve gerekli insan kaynağı ve diğer donanımları devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılımını sağlamak,
 • • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Entegre Yönetim Sistemi mevzuatlarına uymak, EYS mevzuatlarını bünyemizde eksiksiz uygulayacak ve takibini yapacak bir ISG uzmanıyla çalışmak,
 • • Uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufu, doğal kaynakların israfının önlenmesi, atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüşümü yoluyla ülke ekonomisine kazandırmak,