Diller
  • türkçe
  • english
  • russian
Ürünler Başlık

Ürünlerimiz

Yığıcı& Kazıyıcı

Yığıcı& Kazıyıcı

Madencilik, çimento, demirçelik vb. sektörlerin dökme malzemelerin kullanıldığı tesislerinde malzemlerin proses gereği stoklanması ve homojenize edilmesi gerekebilir.

Bu stok sahaları açık veya kapalı , dairesel ve doğrusal olarak tasarlanabilirler.

Günümüzde stokhollerin beslenmesi ve malzemelerin geri alınması hem otomasyona yönelik avantajları hem de çevre kirlenmesini en aza indirmesi nedeniyle ayrıca malzemenin düzgün olarak istiflenmesinden dolayı az yer kaplaması nedeniyle de yığıcı ve kazıyıcı (stacke&reclamier ) sistemleri ile yapılmaktadır.

STK 23/1000 Yığıcı Teknik Özellikleri.

STK 2x23/1600 Çift Boomlu Yığıcı Teknik Özellikleri

RCM P160/26 H:315 Kazıyıcı Teknik Özellikleri

Galeri