Kurumsal Kimliğimiz Yenilendi

Vizyon ve misyonumuzu daha iyi yansıtabilmek hedefiyle kurumsal kimliğimizi yeniledik.

Intra olarak, sizi geleceğe güvenle taşıma misyonumuza yeni yüzümüzle devam ediyoruz. 30. yılımızda, yıllardır tanıdığınız ve güvendiğiniz ismimizi koruyarak kurumsal kimliğimizi yeniledik. Minimal bir tasarımla oluşturduğumuz logomuz, yeni renk paletimiz ve kurumsal dilimiz; projelere özel çözümler üretme esnekliğimizi ve öncü karakterimizi temsil ediyor.Yenilenen imajımızın ve kurumsal kimliğimizin sizi de heyecanlandıracağına inanıyor, tüm çözüm ortaklarımıza bu dönüşümdeki destekleri için teşekkür ediyoruz.

Geleceğe Güvenle Taşır

K.V.K.K Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“Kanun”) kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Her türlü bilgi deyimi ile aslında sadece bireyin kesin teşhisini sağlayan ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri gibi bilgiler değil; aynı zamanda bireyin belirlenebilir kılınmasını sağlayan fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve buna benzer özelliklere ilişkin bilgiler de kastedilmektedir. Kanunda, kişisel veriler sınırlı sayma yoluyla belirlenmediğinden, her somut olayın özelliğine göre kişisel verinin kapsamının genişletilmesi de mümkündür. Bu kapsamda, gerçek bir kişinin motorlu taşıt plakası, mülakat sonuçları, kullandığı elektronik cihazların IP adresleri, ses ve görüntü kayıtları, konum bilgisi, adli sicil kaydı, kredi kartı ekstreleri, sosyal medya beğenileri, parmak izleri vb. bilgiler de kişisel veri 1 olarak tanımlanabilmektedir

Gizlilik Sözleşmesi

Sözleşmenin konusu, “ “ nun (PROJE ADI/BULUŞ ADI) projesi veya buluş bildirimi kapsamında ‘da yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin ‘in onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.
intra 2023