Yeni Web Sitemiz Yayında

30. yılımızda, iş ortaklarımızın gerekli bilgilere kolay erişimlerini sağlayabilmek ve daha verimli bir çevrim içi deneyim sunmak için web sitemizi yeniledik.

Intra olarak, sürekli gelişimi ve verimliliği önceliyor, teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ediyoruz.  30. yılımızda, web sitemizi günümüzün ihtiyaçlarına ve tasarım ilkelerine uygun olarak yeniledik. Yeni sitemiz, kullanıcı dostu arayüzü ile sizlere daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yeni web sitesi dizaynımızla; şirketimiz hakkında güncel haberlere erişebilir, referanslarımıza ulaşabilir ve size sunduğumuz endüstriyel çözümleri yakından inceleyebilirsiniz. Gelişmek ve her zaman daha iyisi olmak için çıktığımız yolda, iyileştirmelere hız kesmeden devam edeceğiz.

Geleceğe Güvenle Taşır

K.V.K.K Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“Kanun”) kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Her türlü bilgi deyimi ile aslında sadece bireyin kesin teşhisini sağlayan ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri gibi bilgiler değil; aynı zamanda bireyin belirlenebilir kılınmasını sağlayan fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve buna benzer özelliklere ilişkin bilgiler de kastedilmektedir. Kanunda, kişisel veriler sınırlı sayma yoluyla belirlenmediğinden, her somut olayın özelliğine göre kişisel verinin kapsamının genişletilmesi de mümkündür. Bu kapsamda, gerçek bir kişinin motorlu taşıt plakası, mülakat sonuçları, kullandığı elektronik cihazların IP adresleri, ses ve görüntü kayıtları, konum bilgisi, adli sicil kaydı, kredi kartı ekstreleri, sosyal medya beğenileri, parmak izleri vb. bilgiler de kişisel veri 1 olarak tanımlanabilmektedir

Gizlilik Sözleşmesi

Sözleşmenin konusu, “ “ nun (PROJE ADI/BULUŞ ADI) projesi veya buluş bildirimi kapsamında ‘da yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin ‘in onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.
intra 2023