Aslan Çimento Fabrikası

Projede Kullanılan Ürünlerimiz

Bu projede kullanılan ürünlerimizi inceleyin

Link Konveyör

Proje Detayları
OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.

Toplam 1.400 t/h kapasiteli tesiste kullanılan link konveyörlerin tasarım ve imalatı ile tesisin tüm taşıma sistemlerinin montajı ve devreye alınması Intra tarafından gerçekleştirilmiştir. 6 fabrikada toplam 12,4 milyon ton klinker ve 22,5 milyon ton çimento üretimi ile alanında lider konumunda olan Oyak Çimento’ya ait Aslan Çimento Fabrikası için Türkiye’de ilk kez bir mobil gemi yükleme tesisi projesi gerçekleştirilmiştir.


Projenin öne çıkan ürünü olan mobil link konveyörler; hidrolik inip kalkma sistemi, elektrik işleri, tozsuzlaştırma sistemi ve diğer ekipmanlara entegrasyon da dahil olmak üzere tamamen Intra tarafından tasarlanmış ve imal edilmiştir.

Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçin

Detaylı talep formunu doldurun, ekibimiz sizinle iletişime geçsin. Talep ve sorularınız için bize +90 216 428 54 56 numarasından ulaşabilirsiniz.
Geleceğe Güvenle Taşır

K.V.K.K Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“Kanun”) kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Her türlü bilgi deyimi ile aslında sadece bireyin kesin teşhisini sağlayan ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri gibi bilgiler değil; aynı zamanda bireyin belirlenebilir kılınmasını sağlayan fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve buna benzer özelliklere ilişkin bilgiler de kastedilmektedir. Kanunda, kişisel veriler sınırlı sayma yoluyla belirlenmediğinden, her somut olayın özelliğine göre kişisel verinin kapsamının genişletilmesi de mümkündür. Bu kapsamda, gerçek bir kişinin motorlu taşıt plakası, mülakat sonuçları, kullandığı elektronik cihazların IP adresleri, ses ve görüntü kayıtları, konum bilgisi, adli sicil kaydı, kredi kartı ekstreleri, sosyal medya beğenileri, parmak izleri vb. bilgiler de kişisel veri 1 olarak tanımlanabilmektedir

Gizlilik Sözleşmesi

Sözleşmenin konusu, “ “ nun (PROJE ADI/BULUŞ ADI) projesi veya buluş bildirimi kapsamında ‘da yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin ‘in onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.
intra 2023