Boru Bant

Boru bant; zorlu arazilerde verimli çözümler sağlar, çevreye zarar vermez ve ekonomik avantaj sağlar.

Ürünün Kullanıldığı Projelerimiz

Ürün Detayları
Neden Boru Bant?
Boru bantlar, zorlu koşullar için verimli çözümler sunar. Her eksende dönüş yapabilen, yüksek eğimlere çıkabilen ve çift yönlü malzeme taşıyabilen boru bantlar ile zorlayıcı koşullarda bile tek bir sistemle dökme malzeme taşınabilir. Tamamen kapalı bir sistem olan boru bant, tozuma ve dökülme problemlerini ortadan kaldırır, taşınan malzemeyi dış etkenlerden korur ve çevreye zarar vermez.
Uyarlanabilirlik
Boru bant ile her eksende dönüş yapılabilir, büyük eğimlere çıkılabilir ve iki yönlü taşıma yapılabilir. Sağladığı avantajlar sayesinde, sahada karşılaşılan engeller kolayca aşılır, iki nokta arasındaki bağlantı tek sistemle kurulur. Bu sayede enerji ve maliyet tasarrufu sağlar.
Çevre Etkisi
Klasik bantlı konveyörler uzun mesafelerde yüksek kapasiteli taşıma yapabilirler ancak tozuma ve dökülme problemlerine yüksek etkili bir çözüm sunamazlar. Tamamen kapalı bir taşıma sistemi olan boru bant, parçacık dağılımını engelleyerek çevreye verilen zararı minimize eder.
Ekonomik Avantaj
Boru bandın sunduğu imkanlar, yatırım ve işletme maliyetleri açısından önemli avantajlar sağlar. Arazi koşullarına göre kolayca uyarlanabilen tek bir boru bant sistemi, proje için en optimal çözümün sağlanmasında önemli bir rol oynar.

Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçin

Detaylı talep formunu doldurun, ekibimiz sizinle iletişime geçsin. Talep ve sorularınız için bize +90 216 428 54 56 numarasından ulaşabilirsiniz.
Geleceğe Güvenle Taşır

K.V.K.K Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“Kanun”) kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Her türlü bilgi deyimi ile aslında sadece bireyin kesin teşhisini sağlayan ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri gibi bilgiler değil; aynı zamanda bireyin belirlenebilir kılınmasını sağlayan fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve buna benzer özelliklere ilişkin bilgiler de kastedilmektedir. Kanunda, kişisel veriler sınırlı sayma yoluyla belirlenmediğinden, her somut olayın özelliğine göre kişisel verinin kapsamının genişletilmesi de mümkündür. Bu kapsamda, gerçek bir kişinin motorlu taşıt plakası, mülakat sonuçları, kullandığı elektronik cihazların IP adresleri, ses ve görüntü kayıtları, konum bilgisi, adli sicil kaydı, kredi kartı ekstreleri, sosyal medya beğenileri, parmak izleri vb. bilgiler de kişisel veri 1 olarak tanımlanabilmektedir

Gizlilik Sözleşmesi

Sözleşmenin konusu, “ “ nun (PROJE ADI/BULUŞ ADI) projesi veya buluş bildirimi kapsamında ‘da yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin ‘in onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.
intra 2023