Elevatör

Elevatör, dökme malzemelerin 70° ve üstü eğimlerde dikey olarak taşınmasını sağlar.

Ürünün Kullanıldığı Projelerimiz

Ürün Detayları
Neden Elevatör?
Elevatörler; madencilik, çimento, demir çelik ve tarım tesislerinde kullanılan dökme malzemelerin 70°’den fazla eğimlerde veya dik olarak taşınmasını sağlayan ekipmanlardır. Elevatörler malzemeyi kova yardımıyla taşırlar ve merkez kaç yöntemiyle boşaltırlar. Zincirli ve bantlı olmak üzere iki çeşidi vardır.
Zincirli ve Bantlı Elevatörler
Kovalı elevatörler genellikle alt yükleme modülü, ara modüller ve boşaltma modülünden oluşurlar. Bantlı elevatörlerde kova taşıma bandı ve bant birleştirme kiti kullanılırken, zincirli elevatörde kova taşıma zinciri kullanılır. Zincirli elevatörler özellikle ağır yük taşıma koşullarına uygun olarak üretilir.
Materyal Uyumluluğu
Elevatör, birçok farklı türde malzemeyi zarar vermeden taşıyabilir. Hem akışkan hem katı malzemeleri taşımaya uygun olan bu ürün, diğer konveyör sistemlerine göre daha yüksek malzeme uyumluluğuna sahiptir.
İrtifa
Elevatör, diğer konveyör sistemlerinden farklı olarak dikey mesafelerde malzeme taşınmasına olanak sağlar. Dikey çalıştığı için az yer kaplayan bu ürün, saha özelliklerine en uygun sistemin tasarlanmasında önemli rol oynar.
Enerji Verimliliği
Farklı türlerde malzemelerin dikey olarak taşınmasını sağşayan elevatör, aynı zamanda enerji verimliliği sağlar. Pnomatik sistemlere kıyasla enerjiyi daha verimli kullanır, maliyet tasarrufu sağlar ve çevreye etkisi daha düşüktür.

Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçin

Detaylı talep formunu doldurun, ekibimiz sizinle iletişime geçsin. Talep ve sorularınız için bize +90 216 428 54 56 numarasından ulaşabilirsiniz.
Geleceğe Güvenle Taşır

K.V.K.K Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“Kanun”) kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Her türlü bilgi deyimi ile aslında sadece bireyin kesin teşhisini sağlayan ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri gibi bilgiler değil; aynı zamanda bireyin belirlenebilir kılınmasını sağlayan fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve buna benzer özelliklere ilişkin bilgiler de kastedilmektedir. Kanunda, kişisel veriler sınırlı sayma yoluyla belirlenmediğinden, her somut olayın özelliğine göre kişisel verinin kapsamının genişletilmesi de mümkündür. Bu kapsamda, gerçek bir kişinin motorlu taşıt plakası, mülakat sonuçları, kullandığı elektronik cihazların IP adresleri, ses ve görüntü kayıtları, konum bilgisi, adli sicil kaydı, kredi kartı ekstreleri, sosyal medya beğenileri, parmak izleri vb. bilgiler de kişisel veri 1 olarak tanımlanabilmektedir

Gizlilik Sözleşmesi

Sözleşmenin konusu, “ “ nun (PROJE ADI/BULUŞ ADI) projesi veya buluş bildirimi kapsamında ‘da yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin ‘in onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.
intra 2023