Kazıyıcı

Kazıyıcı, stoklama ve homojene tesislerindeki dökme malzemelerin otomatik olarak stoklama alanından alınmasını sağlar.

Ürünün Kullanıldığı Projelerimiz

Ürün Detayları
Neden Kazıyıcı?
Kazıyıcılar, stokhollere yığılmış dökme malzemelerin toplanması, homojenizasyon ve ayrıştırma işlemlerinde kullanılır. Kazıyıcı, yükleme hızı ve bom uzunluğuna göre özelleştirilebilir ve yığıcı ile entegre şekilde kullanılabilir. Portal, semi-portal ve tırmıklı olarak 3 ayrı türde kazıyıcı bulunur.
Portal
Hat boyunca hareket ederek yığının yanından kazıma yapar ve stokholün farklı bölmelerinden malzeme alabilir. Kazıma sırasında malzeme alınacak bölge boyunca gidip gelerek standart sapmada 1/4-1/6 oranında homojenizasyon sağlayabilir.
Uyarlanabilirlik
Kazıyıcılar, proje gerekliliklerine göre özelleştirilebilir. Portal, semi-portal ve tırmıklı olarak üçe ayrılan kazıyıcılar, saha yapısı ve stoklama ihtiyaçlarına göre projeye en verimli çözümü sunacak hale getirilir..
Entegrasyon
Kazıyıcılar, yığıcılar ile entegre çalışabilir. Bu sayede dökme malzemelerin sahadan alınması, yığılması ve homojenizasyonu aynı anda sağlanır, zamandan ve enerjiden tasarruf edilir.
Yük Çeşitliliği
Kazıyıcılar ve kazıyı-yığıcı entegre sistemleri genellikle madencilik, çimento, demir-çelik ve ilişkili sektörlerinde kullanılır. Malzeme yapısına göre uyarlanabilir sistemler, geniş kullanım alanına sahiptir.
Semi-Portal
Portal kazıyıcının farklı bir türü olan semi-portal kazıyıcının bir ayağı duvara sabitlenmiştir. Yığının yanından kazıma yapar ve stokholün farklı bölmelerinden malzeme alabilir. Kazıma sırasında malzeme alınacak bölge boyunca gidip gelerek standart sapmada 1/4-1/6 oranında homojenizasyon sağlanabilir.
Tırmıklı
Stok alanının iki tarafından ve alından kazıma yapar. Tırmık yatay hareket ederek alın kesitindeki malzemeyi aşağıya alır. Malzeme buradan da bir paletli kazıyıcı ile stok sahasından alınır. Tırmıklı kazıyıcı homojenizasyon ve segregasyon açısından en uygun çözümü sağlar. Homojenizasyon etkisi 1/10’a kadar ulaşabilr.

Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçin

Detaylı talep formunu doldurun, ekibimiz sizinle iletişime geçsin. Talep ve sorularınız için bize +90 216 428 54 56 numarasından ulaşabilirsiniz.
Geleceğe Güvenle Taşır

K.V.K.K Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“Kanun”) kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Her türlü bilgi deyimi ile aslında sadece bireyin kesin teşhisini sağlayan ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri gibi bilgiler değil; aynı zamanda bireyin belirlenebilir kılınmasını sağlayan fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve buna benzer özelliklere ilişkin bilgiler de kastedilmektedir. Kanunda, kişisel veriler sınırlı sayma yoluyla belirlenmediğinden, her somut olayın özelliğine göre kişisel verinin kapsamının genişletilmesi de mümkündür. Bu kapsamda, gerçek bir kişinin motorlu taşıt plakası, mülakat sonuçları, kullandığı elektronik cihazların IP adresleri, ses ve görüntü kayıtları, konum bilgisi, adli sicil kaydı, kredi kartı ekstreleri, sosyal medya beğenileri, parmak izleri vb. bilgiler de kişisel veri 1 olarak tanımlanabilmektedir

Gizlilik Sözleşmesi

Sözleşmenin konusu, “ “ nun (PROJE ADI/BULUŞ ADI) projesi veya buluş bildirimi kapsamında ‘da yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin ‘in onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.
intra 2023