Yığıcı

Yığıcı, malzemenin otomatik olarak stoklama alanına yığılmasını ve alanın düzenlenmesini sağlar.

Ürünün Kullanıldığı Projelerimiz

Ürün Detayları
Neden Yığıcı?

Yığıcı, dökme malzemeleri stok alanlarında toplanmasında kullanılır, özellikle homojene amaçlı tesislerde tercih edilir. Alanı baştan sona gidip gelerek yığında ince katmanlar oluşturarak çalışır. Tozumanın minimize edilmesi için bomları aşağı yukarı hareket eder. İki ayrı stoklama alanına malzeme yığmak için iki bomlu veya 180 derece dönen tipleri de vardır.

Uyarlanabilirlik

Yığıcı, saha koşullarına göre özelleştirilebilir. Kurulumu farklı şekillerde gerçekleştirilebilen yığıcılar, saha koşullarına uygun olarak en optimal çözümü sağlayacak şekilde yerleştirilir.

Verimlilik

Kazıyıcılarla entegre şekilde kullanılabilen ve saha koşullarına göre özelleştirilebilen yayıcı ve yığıcılar, birden fazla malzemenin taşınması ve homojenizasyonunu gerçekleştirir. Farklı malzemelerin tek bir sistemle taşınmasını sağlayarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Çevre Etkisi

Yayıcı ve yığıcılar, tozuma seviyesini azaltarak çevre kirliliği oluşmasının önüne geçer. Malzemeleri farklı noktalara yığıp birbirinden ayıran bu sistemler, malzemelerin düzenli ve kontrollü bir şekilde yerleştirilmesini sağlar.

Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçin

Detaylı talep formunu doldurun, ekibimiz sizinle iletişime geçsin. Talep ve sorularınız için bize +90 216 428 54 56 numarasından ulaşabilirsiniz.
Geleceğe Güvenle Taşır

K.V.K.K Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“Kanun”) kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Her türlü bilgi deyimi ile aslında sadece bireyin kesin teşhisini sağlayan ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri gibi bilgiler değil; aynı zamanda bireyin belirlenebilir kılınmasını sağlayan fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve buna benzer özelliklere ilişkin bilgiler de kastedilmektedir. Kanunda, kişisel veriler sınırlı sayma yoluyla belirlenmediğinden, her somut olayın özelliğine göre kişisel verinin kapsamının genişletilmesi de mümkündür. Bu kapsamda, gerçek bir kişinin motorlu taşıt plakası, mülakat sonuçları, kullandığı elektronik cihazların IP adresleri, ses ve görüntü kayıtları, konum bilgisi, adli sicil kaydı, kredi kartı ekstreleri, sosyal medya beğenileri, parmak izleri vb. bilgiler de kişisel veri 1 olarak tanımlanabilmektedir

Gizlilik Sözleşmesi

Sözleşmenin konusu, “ “ nun (PROJE ADI/BULUŞ ADI) projesi veya buluş bildirimi kapsamında ‘da yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin ‘in onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.
intra 2023