Mühendislik Hizmetlerimiz

Anahtar teslim çözümlerimizin yanı sıra, ihtiyaç duyabileceğiniz ek hizmetlerle de yanınızdayız.
Fizibilite Çalışması ve Teknik Danışmanlık

Proje gereklilikleri doğrultusunda fiziki koşulların, tedarik ihtiyaçlarının ve olası engellerin analizini yapıyor, genel yerleşim çalışmalarını planlıyor, bütçe ve enerji sarfiyatını optimize ediyoruz.

Etüt Çalışması ve Ön Hazırlık

Genel yerleşimi ve ürün yerleştirmelerini gerçekleştirdiğimiz projelerde, saha ziyareti ve plan teknik resimleri incelemesi ile genel yerleşim çalışması hizmeti veriyoruz. Bu sayede proje gereklilikleri ve saha koşullarına en uygun çözümleri üretiyoruz.

Mobilizasyon, Montaj ve Devreye Alma

Gerekli durumlarda ve talep üzerine, projelendirme ve üretimini yaptığımız ürünlerin dışındaki çelik veya mekanik yapıların da montaj ve devreye alımını gerçekleştiriyoruz. Mobilizasyondan itibaren bütün teknik ekipman gereksinimlerini kapsayacak şekilde ve İSG yönetmeliğine uygun olarak verdiğimiz montaj ve devreye alma hizmetiyle size herhangi bir iş yükü bırakmıyoruz.

Bakım ve Onarım Süpervizörlüğü

Kurulum ve devreye alma aşamalarından sonra da yanınızdayız. Yedek parça ihtiyaçlarınızı tespit ediyor ve bu parçaların tedarik edilmesini sağlıyoruz. Garanti süresince karşılaşacağınız sorunlarda ücretsiz bakım hizmeti sağlıyor, gerekirse sahada yeni bir çalışma alanı kuruyoruz. Ayrıca, talebiniz doğrultusunda yıllık bakım hizmeti sunuyoruz.

Topoğrafya Çalışmaları

Sahanın topoğrafik özellikleri, taşıma sistemlerinin dizaynı açısından büyük önem taşır. Eğer sahanın topoğrafik özellikleri bilinmiyorsa, genel yerleşim planı önceden belirlenmiş olsa bile, saha özelliklerini inceleyerek taşıma sistemlerinin daha detaylı ve verimli dizayn edilmesini sağlıyoruz.

Entegre Yönetim Sistem Politikamız

Müşteri memnuniyeti, kalite standartları, iş sağlığı güvenliği kuralları ve çevrenin korunması konularında sorumluluğumuzu biliyor ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz.

01
Müşteri memnuniyetini sağlamak.
02
Modern üretim teknolojileri kullanmak.
03
Yasal mevzuatlarda belirtilen şartlara uygun dökme malzeme elleçleme sistemleri tasarımını, üretimini ve montajını gerçekleştirmek.
04
Tedarikçilerimizle, yasal mercilerle ve müşterilerimizle karşılıklı etkin bir iletişim kurmak.
05
Entegre Yönetim Sistemleri doğrultusunda yürüttüğümüz süreçleri uygulamak, geliştirmek ve sürekli iyileştirmek.
06
Entegre Yönetim Sistemi çerçevesinde kişisel yaralanma, hayat kaybı, sağlığa ve mülke gelebilecek zarar ve çevrenin tahrip edilmesini önlemek.
07
Entegre Yönetim Sistemi kapsamında tüm operasyonel faaliyetleri etkin bir şekilde kontrol edebilmek.
08
Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak proseslerin emniyetli işletilmesini sağlamak.
09
Kazaları analiz edip kök nedenlerini belirleyerek ve prosedürlerin geliştirilmesini sağlayarak, operasyonel gelişimin devamlılığı ile “Sıfır Kaza” hedefine ulaşmak.
10
Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek amacıyla personeli eğitmek.
11
Ekipmanların ve donanımın teknik ve operasyonel etkinliğini mümkün olan en üst seviyede tutmak, bu ekipman ve donanımı kullanacak personele sürekli ve planlı eğitimler düzenlemek.
12
Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili sorumluluklarını ileterek alınacak kararlara aktif katılımlarını sağlamak.
13
Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi sürekli geliştirerek standartları en üst seviyede tutmak.
14
Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak.
15
Acil Durum Planını oluşturmak, gerekli insan kaynağı ve diğer donanımları devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılımını sağlamak.
16
Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Entegre Yönetim Sistemi mevzuatlarına uymak, EYS mevzuatlarını bünyemizde eksiksiz uygulayacak ve takibini yapacak bir İSG uzmanıyla çalışmak.
17
Uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufu, doğal kaynakların israfının önlenmesini, atıkların azaltılmasını ve atıkların geri dönüşümü yoluyla ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlamak.

Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçin

Detaylı talep formunu doldurun, ekibimiz sizinle iletişime geçsin. Talep ve sorularınız için bize +90 216 428 54 56 numarasından ulaşabilirsiniz.
Geleceğe Güvenle Taşır

K.V.K.K Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“Kanun”) kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Her türlü bilgi deyimi ile aslında sadece bireyin kesin teşhisini sağlayan ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri gibi bilgiler değil; aynı zamanda bireyin belirlenebilir kılınmasını sağlayan fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve buna benzer özelliklere ilişkin bilgiler de kastedilmektedir. Kanunda, kişisel veriler sınırlı sayma yoluyla belirlenmediğinden, her somut olayın özelliğine göre kişisel verinin kapsamının genişletilmesi de mümkündür. Bu kapsamda, gerçek bir kişinin motorlu taşıt plakası, mülakat sonuçları, kullandığı elektronik cihazların IP adresleri, ses ve görüntü kayıtları, konum bilgisi, adli sicil kaydı, kredi kartı ekstreleri, sosyal medya beğenileri, parmak izleri vb. bilgiler de kişisel veri 1 olarak tanımlanabilmektedir

Gizlilik Sözleşmesi

Sözleşmenin konusu, “ “ nun (PROJE ADI/BULUŞ ADI) projesi veya buluş bildirimi kapsamında ‘da yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin ‘in onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.
intra 2023