Endüstriyel Çözümler

1993’ten beri endüstriyel sektörlerde verimli ve etkili çözümler sağlıyoruz.

Hizmet Verdiğimiz Sektörlere Göz Atın

Liman Tesisleri

İnceleyin

Atık Dönüşüm Tesisleri

İnceleyin

Çimento Fabrikaları

İnceleyin

Demir-Çelik Fabrikaları

İnceleyin

Maden İşletmeleri

İnceleyin

Kömür Termik Santralleri

İnceleyin

Gübre Fabrikaları

İnceleyin

Cam Fabrikaları

İnceleyin

Örnek Projelerimize Göz Atın

Ürün ve hizmetlerimizi daha iyi tanımak için yer aldığımız örnek projeleri inceleyebilirsiniz.

İskenderun Termik Santrali

İnceleyin

Aslan Çimento Fabrikası

İnceleyin

Dzhizzak Çimento Fabrikası

İnceleyin

Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçin

Detaylı talep formunu doldurun, ekibimiz sizinle iletişime geçsin. Talep ve sorularınız için bize +90 216 428 54 56 numarasından ulaşabilirsiniz.
Geleceğe Güvenle Taşır

K.V.K.K Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“Kanun”) kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Her türlü bilgi deyimi ile aslında sadece bireyin kesin teşhisini sağlayan ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri gibi bilgiler değil; aynı zamanda bireyin belirlenebilir kılınmasını sağlayan fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve buna benzer özelliklere ilişkin bilgiler de kastedilmektedir. Kanunda, kişisel veriler sınırlı sayma yoluyla belirlenmediğinden, her somut olayın özelliğine göre kişisel verinin kapsamının genişletilmesi de mümkündür. Bu kapsamda, gerçek bir kişinin motorlu taşıt plakası, mülakat sonuçları, kullandığı elektronik cihazların IP adresleri, ses ve görüntü kayıtları, konum bilgisi, adli sicil kaydı, kredi kartı ekstreleri, sosyal medya beğenileri, parmak izleri vb. bilgiler de kişisel veri 1 olarak tanımlanabilmektedir

Gizlilik Sözleşmesi

Sözleşmenin konusu, “ “ nun (PROJE ADI/BULUŞ ADI) projesi veya buluş bildirimi kapsamında ‘da yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin ‘in onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.
intra 2023